กอช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองประจำปี 2562 ครบรอบ 17 ปี

เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2562

วันนี้ (3 ต.ค.62) นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองประจำปี 2562 ครบรอบ 17 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ