ทรงพระเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ