กอช. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ไปยังพี่น้องชาวโคราชทุกท่าน

เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง
ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอส่งกำลังใจ
ไปยังพี่น้องชาวโคราชทุกท่าน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
#savekorat

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)