กอช. ร่วมกับ ไทยประกันภัย มอบโปรโมชันพิเศษ แก่สมาชิกรับวันวาเลนไทน์ เพิ่มอีก 3 ต่อ!

เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

กอช. ร่วมกับ ไทยประกันภัย

มอบโปรโมชันพิเศษ แก่สมาชิกรับวันวาเลนไทน์ เพิ่มอีก 3 ต่อ!

 

#ต่อที่1 ซื้อประกันปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ*

- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 365

- ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

- ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

#ต่อที่2 รับสิทธิพิเศษเงินสนับสนุนการออม สูงสุด 20% ของเบี้ยประกันสุทธิ**

#ต่อที่3 รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท**

 

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม www.nsf.or.th

หรือสายด่วนเงินออม 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ

 

*เงื่อนไขการคุ้มครองประกัน

- ผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 365 ได้ พร้อมรับสิทธิพิเศษ

เงินสนับสนุนการออม สูงสุด 20%

- 1 ท่านสามารถซื้อประกันได้มากกว่า 1 กรมธรรม์

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 

**เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษและการคืนเงิน

- เงื่อนไขจำนวนการคืนเงินเป็นไปตามนโยบายที่ กอช. (กองทุนการออมแห่งชาติ) กำหนด

- กอช. จะทำการคืนเงินสนับสนุนการออมภายใน 60 วัน นับจากวันที่สมาชิก กอช. ซื้อประกัน

- เฉพาะสมาชิก กอช. ที่ร่วมรายการ 100 ท่านแรก จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน

- บริษัทประกันฯ จะทำการส่งบัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สมาชิก กอช. ท่านนั้นซื้อประกัน