กอช. ลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช. ในหมู่บ้าน ณ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง และ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (21 ก.พ.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช. ในหมู่บ้าน ณ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง และ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฎิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ คณะกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ และนางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับ กอช. และการวางแผนทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคง ทั้งยังส่งต่อให้เกิดการบอกต่อสู่วงกว้าง ให้ได้มีเงินรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณ