กอช.ลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช. จังหวัดลำพูน

เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22 ก.พ. 63 นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช. ในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ และ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ คณะกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ และนางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. ในการวางแผนการออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวให้เกิดการบอกต่อสู่วงกว้าง จะได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณ และสมาชิกตระหนักถึงการออมเงินอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับสิทธิประโยชน์เงินสมทบจากรัฐ