กอช. สร้างฐานเครือข่ายตัวแทน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน

เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th

     นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. มุ่งสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ในการให้บริการสมาชิก กอช. อาทิ รับสมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. และส่งเสริมให้มีการออมในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 ท่าน เพียงผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1.ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก กอช.
2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ผู้ใหญ่บ้านรับรองคุณสมบัติ
3.มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านที่ทำการสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช.
5.ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงิน การพนัน หรือยาเสพติด
6.ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงแสดงความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ (เสมียนตราอำเภอ) ตามวันและเวลาทำการ ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการออมและการตลาด โทร. 02-049-9000 ต่อ 501 – 503 หรือ 517 – 518