กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2563

       กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เขียนเรียงความประกวดหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือที่ทำการปกครองอำเภอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร.02-049-9000

        นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. จัดกิจกรรมประกวดเรียงความส่งเสริมการออมให้แก่เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน โดยเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เขียนเรียงความประกวด หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ในโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th

      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ทั้งที่ทำการปกครองอำเภอ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามรายละเอียดประกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

                                     “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”