กอช. เชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรมพิเศษ! ประจำเดือนมิถุนายน เพียงคุณ Scan QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม ชิง! ของที่ระลึกน้องเก็บออมสุดเก๋

เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2563

📢📢📢 น้องเก็บออม ชวนร่วมสนุก 🤝🤝🤝
กอช. เชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรมพิเศษ! ประจำเดือนมิถุนายน
เพียงคุณ Scan QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม ชิง! ของที่ระลึกน้องเก็บออมสุดเก๋ ❤👍🤟

หมายเหตุ: เงื่อนไขในการร่วมสนุก เป็นไปตามกฎกติกาที่กอช. กำหนด และคำตัดสินของ กอช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

🕗ระยะเวลาร่วมสนุก : ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563