ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 93 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2563

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 93 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

#กอช #ฑีฆายุโกโหตุสังฆราชา #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ