กอช. จัดโปรโมชันพิเศษ ประจำปี 2563 มอบสิทธิ์ผู้โชคดีแก่ผู้ที่เป็นสมาชิก ในเดือนธันวาคมนี้ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2563

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนผู้ที่สมัครและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เตรียมเป็นผู้โชคดีรับรางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ใน “กิจกรรมโปรโมชันพิเศษประจำปี 2563” จับรางวัลพร้อมกันเดือนธันวาคม 2563 สอบถามโทร. 02-049-9000

     นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. ชวนผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมโปรโมชันพิเศษประจำปี 2563” เพื่อเตรียมเป็นผู้โชคดีรับรางวัล อาทิ ทองคำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า โทรศัพท์มือถือ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” หรือ เว็บไซต์ “กอช.” พร้อมส่งเงินออมสะสม ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100%* ตามช่วงอายุของสมาชิก และมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

                                  “คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

 

(*เงื่อนไขการรับเงินสมทบเป็นไปตาม พ.ร.บ. กอช. กำหนด)