ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2563

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)

 

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #พระองค์เจ้าโสมสวลี #ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด #ทรงพระเจริญ