กอช. เพิ่มจุดบริการรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสม ที่จุดบริการบิ๊กเซอร์วิส ในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียม ถึง 31 ก.ค. นี้

เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2563

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิกส่งเงินออมสะสม และแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ สมัครสมาชิก พร้อมส่งเงินออมตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี    ที่จุดบริการบิ๊กเซอร์วิส ในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ พิเศษฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

     นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. ชวนแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ สร้างความมั่นคงทาง   การเงินหลังเกษียณ เพียงตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการสมัครด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” หรือ เว็บไซต์ “กอช.” พร้อมส่งเงินออมสะสมตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล ตามช่วงอายุของสมาชิกสูงสุด 1,200 บาทต่อปี*

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก หรือ สมาชิก กอช. สามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่จุดบริการบิ๊กเซอร์วิส ในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ พิเศษฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพียงแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกแก่พนักงานที่จุดบริการ แล้วส่งเงินออมสะสมตามจำนวนที่ต้องการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

                                  “คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

 

(*เงื่อนไขการรับเงินสมทบเป็นไปตาม พ.ร.บ. กอช. กำหนด)