๑๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2563

๑๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กองทุนการออมแห่งชาติ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

#กอช #วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #สมเด็จย่า