“กอช. แนะผู้ปกครอง ออมเงินให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อไว้ใช้ในอนาคต พร้อมสัญจรมอบสิทธิพิเศษให้ชาวนครราชสีมา 7 - 9 ส.ค. นี้ ในงาน Money EXPO 2020 ครั้งที่ 20 พบกันบูธ D4”

เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2563

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ปกครอง ออมเงินให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุตรหลานตั้งแต่วัยเรียน โดยเริ่มออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ 50% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี ในช่วงอายุ 15 – 30 ปี ทั้งนี้ กอช. เข้าร่วมงาน  “Money  EXPO 2020 สัญจรนครราชสีมา ครั้งที่ 20” จัดกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษและมอบของที่ระลึก วันที่ 7 – 9  สิงหาคม 2563 ที่บูธ กอช. (บูธ D4) ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

     นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนผู้ปกครอง ออมเงินให้ลูกหลาน นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการวางแผน การออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน โดยการออมเงินกับ กอช. เป็นการวางแผนทางการเงินในระยะยาวเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งเริ่มออมขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ออมกับ กอช. ได้ประโยชน์คูณ 3

ประโยชน์ที่ 1  รับเงินรัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก

  • ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง

โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท

  • ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง

โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท

  • ช่วงอายุมากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง 

โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ประโยชน์ที่ 2  เงินออมสะสม และเงินสมทบจะได้รับการคุ้มครองผลตอบแทนจากการลงทุน

ประโยชน์ที่ 3  ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

 

          ทั้งนี้ กอช. ขอเชิญชวนสมาชิก และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงพบกับ กอช. สัญจรในงาน “Money  EXPO 2020 สัญจรนครราชสีมา ครั้งที่ 20” บูธ กอช. (บูธ D4)   ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 7 – 9  สิงหาคม 2563  ซึ่ง กอช. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษพร้อมมอบของสมนาคุณ สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ที่ส่งเงินสะสมงวดแรก รวมทั้งสมาชิกที่ส่งเงินออมสะสมที่บูธ กอช. ภายในงานเท่านั้น และกิจกรรมอีกมากมายสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมที่บูธ กอช. ซึ่งมีให้เลือกทั้งดาวน์โหลดแอป กอช. ดูยอดเงินออมสะสมของตนเอง รวมทั้งยังมีบริการตรวจสอบสิทธิหรือทดลองคำนวณบำนาญ  

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 หรือดาวน์โหลดแอป กอช. ได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส พิมพ์ค้นหาคำว่า “กอช.” และที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th

 

                                     “คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”