กอช. ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

เผยแพร่ 10 มกราคม 2564

กอช. ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ส่งกำลังใจ #อุทกภัย #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ