"วันวาเลนไทน์"

เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

"วันวาเลนไทน์" คือ วันที่ระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ ผู้อุทิศตนเพื่อความรักอันบริสุทธิ์ จึงถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" โดยผู้คนจะแสดงความรักต่อกัน และให้ของขวัญแทนความรักและความปราถนาดี ❤️❤️❤️