สมาชิก กอช. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กอช.

เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ไลน์ “@Nsf.th”  แอปพลิเคชัน “กอช.” และเว็บไซต์ “www.nsf.or.th”  เพื่อรู้ยอดรวมเงินออมสะสม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี สอบข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

            นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. ได้ 3 ช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง  ผ่านช่องทางไลน์ @Nsf.th”,  แอปพลิเคชัน “กอช.” และ เว็บไซต์  www.nsf.or.th”  เข้าไปที่เมนู E-statement ที่หน้าหลัก จากนั้นกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  เลือกเมนู E-statement และดำเนินการตามขั้นตอน

         อย่างไรก็ตาม กอช. ได้มีการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี ให้สมาชิกถึงบ้าน  และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี ตามเงินออมสะสมของสมาชิก  ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามและส่งเงินออมสะสมได้ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. ได้ทุกวัน หรือ ขอรับสมุดเงินออมสะสมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. ็น ็น02-049-9000

 

                                  “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”