กอช. ร่วมยินดี โรงเรียนสิริรัตนาธร รับทุนขวัญถุงตั้งต้นสนับสนุนการออมเงินทั้งโรงเรียน จาก บ. เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (19 ก.พ. 63) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ในกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงสนับสนุนการออมกับ กอช. โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม” โดยมี นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนขวัญถุงเริ่มต้นออมเงินกับ กอช. ให้แก่นายอำนาจ อัปษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (สพม. ๒) พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ ชัยวิชา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิริรัตนาธร เป็นตัวแทนรับมอบแทนนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร รวมจำนวน ๑,๘๐๐ ทุน เพื่อนำไปสนับสนุนการออมตั้งต้นให้แก่นักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน

นอกจากนี้ กอช. ยังได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การวางแผนออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ณ หอประชุม โรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพฯ

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #นักเรียน #เงินขวัญถุง #ผู้ใหญ่ใจดี #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ