๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่ 2 เมษายน 2564

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #๒เมษายน #ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม #ทรงพระเจริญ