ทรงพระเจริญ วันที่ 5 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เผยแพร่ 4 เมษายน 2564

ทรงพระเจริญ วันที่ 5 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

 

#กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #5เมษายน #ทรงพระเจริญ #วันคล้ายวันประสูติ #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา