กอช. สร้างฐานเครือข่ายตัวแทน กอช. เพิ่ม ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

เผยแพร่ 5 เมษายน 2564

    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. รับสมัครตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านเพิ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th”

     นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. มุ่งสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เชิญชวนสมาชิก สมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ในการให้บริการสมาชิก กอช. ซึ่งปัจจุบัน กอช. มีตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านกว่า 26,000 หมู่บ้าน ทั้งนี้มีสมาชิกผู้สนใจมีความประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านเพิ่ม  กอช. จึงเปิดรับตัวแทนเพื่อให้การออมได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านต้องให้บริการสมาชิก อาทิ แนะนำการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.”  การส่งเงินออมสะสม ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. และส่งเสริมให้มีการออมในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศ  โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 ท่าน เพียงผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก กอช.  

2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ผู้ใหญ่บ้านรับรองคุณสมบัติ   

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านที่ทำการสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน  

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช.   

5. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงิน การพนัน หรือยาเสพติด  

6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก  

     ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงแสดงความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ (เสมียนตราอำเภอ) ตามวันและเวลาทำการ ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-049-9000

 

                           “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”