วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันจักรี”

เผยแพร่ 5 เมษายน 2564

วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันจักรี”

กอช. ขอร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี

#วันจักรี #กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #น้อมรำลึก