ข่าวสารและข้อมูล

กอช. สร้างฐานเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำชุมชน 2,000 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2564

         “กอช. สร้างฐานเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำชุมชน 2,000 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. รับสมัครตัวแทน กอช. ประจำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมทุกชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครชุมชนละ 1 คน สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช.

          นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. รับสมัครตัวแทน กอช. ประจำชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมทุกชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 2,000 ชุมชน โดยผู้ที่มีสิทธิสมัครต้องเป็นกรรมการในชุมชนนั้นๆ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใช้การใช้แอปพลิเคชัน กอช. ในการตรวจสอบสิทธิ  สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม และสามารถให้คำปรึกษาสมาชิกเกี่ยวกับ กอช.

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำชุมชน เพียงดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลรายละเอียด พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ กอช. หรือ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ตามวันและเวลาทำการ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-049-9000 ต่อ 608, 611

 

                            “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

 

เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2564