ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ร่วมกับ สพฐ. ชวนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2564

          กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต” เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศแบ่งเป็น 5 รางวัลใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 และภูมิภาค 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยแต่ละภาคประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคละ 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจการวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตตั้งแต่วัยเรียน และเห็นถึงประโยชน์ระยะยาวของการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัล สถานศึกษาจะได้รับรางวัลเงินทุนสนับสนุนในการส่งเสริมการออมอีกด้วย

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดทีมละ 5 คน โดยทุกคนในทีมจะต้องเป็นสมาชิก กอช. ซึ่งความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัคร พร้อมผลงานทางอีเมล nsfshortfilm@nsf.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2564 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น  และสถาบันการศึกษาที่มีผลงานส่งเข้าประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย ศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-049-9000

 

                         “คุณออม  รัฐช่วยออม   คุณได้บำนาญ”

เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2564