ข่าวสารและข้อมูล

ส่งเงินออม กอช. สะดวก ง่าย ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ย. นี้ หนุนคนไทยสะสมเงินบำนาญมีใช้หลังเกษียณ เริ่มต้นเพียง 50 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม

เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2564

       กอช. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องทางส่งเงินออมให้สมาชิก กอช. สะดวก สบาย ยิ่งขึ้น สมาชิก กอช. ส่งเงินออมที่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน ฟรีค่าธรรมเนียม ออมเงินขั้นตำ่เพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ ยิ่งออมเร็ว ยิ่งดี มีเงินรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณ เริ่ม 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาช่องทาง ยกระดับการเข้าถึงบริการออมเงินของประชาชนคนไทยมาโดยตลอด และในปีนี้ กอช. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย เพิ่มหน่วยบริการแก่สมาชิกผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ กว่า 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ ให้สมาชิกสามารถออมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และฟรีค่าธรรมเนียม สำหรับสมาชิก กอช. ที่ต้องการนำส่งเงินออมสะสม ง่ายๆ เพียงแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง หรือยื่นบาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อทำรายการ โดยสามารถนำส่งเงินออมสะสม ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท/ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. กอช. กำหนด) สมาชิกสามารถดู ยอดเงินออมสะสม เงินสมทบที่ได้จากรัฐผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” ได้ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

        ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวถึง การให้บริการนำส่งเงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ที่ได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทย ในการอำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางออมเงินให้แก่สมาชิก กอช. “ไปรษณีย์ไทยมีเครือข่ายที่ทำการที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ การจับมือกับ กอช. ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการนำเอาจุดแข็งด้านเครือข่ายที่เรามีมาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการนำส่งเงินออมของสมาชิก กอช. รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดการให้บริการ Bank@POST รับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กว่า 10 ธนาคาร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ก็สามารถมาฝากเงินที่ไปรษณีย์แทนได้ การนำส่งเงินออมสะสมนี้ก็เช่นกัน เราหวังว่าบริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้าน แม่ค้าพ่อค้า หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถนำส่งเงินออมได้ง่ายขึ้น เพื่อจะได้มีเงินออมเก็บไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี เริ่มต้นเพียง 50 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการนำส่งเงินอีกด้วย”

 

 

เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2564