เปิดลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว !!!!!“สมาชิก กอช. รับประกันอุบัติเหตุฟรี! คุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท”

เผยแพร่ 14 มกราคม 2562

“อาคเนย์” ร่วมกับ “กอช.”
มอบประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก “กอช.”
ที่มียอดเงินสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่  www.nsf.or.th
ตั้งแต่วันนี้-25 มกราคม 2562 ด่วน!!... มีจำนวนจำกัดเพียง 55,000 ท่านเท่านั้น
หมายเหตุ: กรรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันภัยได้เฉพาะการประกันอุบัติเหตุเท่านั้น
 และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 31 มกราคม – 1 มีนาคม 2562