ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิก ร่วมกับธนาคารออมสิน ผ่านโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.”

เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2564

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับธนาคารออมสิน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับสมาชิก กอช. ในโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.” โดยลงทะเบียนฝากร้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

     นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับธนาคารออมสิน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางออนไลน์ตามวิถีใหม่ (New Normal) ในโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.” เพื่อมุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยทำการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้ ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรมแก่สังคม ให้ผู้ประกอบการรายย่อย (พ่อค้า แม่ค้า) และวิสาหกิจชุมชน พร้อมส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าให้แก่สมาชิก กอช. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของทั้งสองหน่วยงาน ช่วยยกระดับรายได้ และมีเงินออมมากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่เฟซบุ๊ก กอช. โดยสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล พร้อมภาพสินค้าประกอบให้ครบถ้วน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

     “คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

 

เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2564