ข่าวสารและข้อมูล

ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ชิงทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ชิงทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน กอช. จะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อประสานงานในการรับทุนการศึกษาต่อไปค่ะ และผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านและสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-049-9000 ต่อ 311 ในวันและเวลาทำการค่ะ

ท้ายนี้ กอช. ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ท่านในการจัดการประกวดและกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคตค่ะ

 

เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2564