ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ขยายเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน) เป็นหน่วยรับสมัครและส่งเงินออมสะสม

เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2564

กอช. ขยายเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน) เป็นหน่วยรับสมัครและส่งเงินออมสะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 57 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน หรือ สายด่วนเงินออม 02-049-9000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://cutt.ly/oRyPNE7

เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2564