ข่าวสารและข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมโปรโมชัน!! เดือนแห่งการออม

เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมโปรโมชัน!! เดือนแห่งการออม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://cutt.ly/eRM1qdx

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร.02-049-9000

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก กอช. ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #แอปกอช #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #ประกาศรายชื่อผู้โชคดี #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

 

เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2564