ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ชวนวัยเก๋า ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ 1,200 บาทต่อปี รับเงินสมทบเพิ่มอีก 1,200 บาทต่อปี

เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2564

“กอช. ชวนวัยเก๋า ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ 1,200 บาทต่อปี รับเงินสมทบเพิ่มอีก 1,200 บาทต่อปี”

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนอาชีพอิสระ อายุ 50 – 60 ปี สมัครสมาชิก กอช. พร้อมส่งเงินออม 1,200 บาทต่อปี รับเงินสมทบจากรัฐเพิ่มอีก 1,200 บาทต่อปี ส่งต่อเนื่องทุกปี เมื่ออายุ 60 ปี บริบูรณ์จะรับเงินดำรงชีพรายเดือน ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

     นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า การออมเงินกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อผู้ที่มีสิทธิอายุ 50 – 60 ปี สมัครเป็นสมาชิก กอช. พร้อมออมเงิน จำนวน 1,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐอีก 1,200 บาทต่อปี ส่งออมต่อเนื่องทุกปี เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะได้รับเงินดำรงชีพรายเดือน และได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มอีกตามเกณฑ์

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ สมัครสมาชิกได้ทุกวัน หรือ สมาชิกส่งเงินออมสะสม ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2564