ข่าวสารและข้อมูล

สมาชิก กอช. สามารถมอบอำนาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องติดต่อขอรับสมุดเงินออม กอช. แทนได้

เผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข่าวดี สมาชิก กอช. สามารถมอบอำนาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องติดต่อขอรับสมุดเงินออม กอช. แทนได้ เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ กอช. (www.nsf.or.th) สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนเงินออม 02-049-9000

 

เผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2564