ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ผนึกกำลัง กยศ. ส่งเสริมเยาวชนวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต

เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2564

กอช. ผนึกกำลัง กยศ. ส่งเสริมเยาวชนวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมสะสม ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท สามารถนำไปสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ 50% (ตามเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด)
 

เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2564