ข่าวสารและข้อมูล

กอช. เชิญชวนชาวจังหวัดขอนแก่น ออมเงินสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564

กอช. เชิญชวนชาวจังหวัดขอนแก่น ออมเงินสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต สมัครสมาชิกใหม่หรือส่งเงินออมสะสม 1,200 บาท ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสูงสุด 1,200 บาทต่อปี ที่บูธ กอช. (บูธ 7D) ในงานเทศกาลการเงิน การลงทุน Thailand Smart Money 2021 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564รับของสมนาคุณในงานทันที ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000

เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564