ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2564

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม มุ่งส่งเสริมองค์กรโปร่งใส พร้อมประกาศ การงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ของที่ระลึกใด ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และทุกโอกาส จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ณ กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 18 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #9ธันวาคม #วันต่อต้านการทุจริตสากล

เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2564