ข่าวสารและข้อมูล

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2565

เผยแพร่ 7 มกราคม 2565

"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2565

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กไทยวิถีใหม่ #รวมไทยสร้างชาติ #วัยรุ่น

เผยแพร่ 7 มกราคม 2565