ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ชวนสมาชิก ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมรายเดือน และรับสิทธิเงินสมทบจากรัฐทุกเดือนตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

เผยแพร่ 10 มกราคม 2565

กอช. ชวนสมาชิก ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมรายเดือน และรับสิทธิเงินสมทบจากรัฐทุกเดือนตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต และช่วยลดการเดินทางในสถานการณ์โควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกhttps://www.facebook.com/1136911816324578/posts/5444181092264274/?d=n

เผยแพร่ 10 มกราคม 2565