ข่าวสารและข้อมูล

คำขวัญวันครูปี 2565

เผยแพร่ 14 มกราคม 2565

พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต" คำขวัญวันครูปี 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #วันครู #ครูวิถีใหม่

เผยแพร่ 14 มกราคม 2565