ข่าวสารและข้อมูล

ช่องทางสมาชิก กอช. รับใบแจ้งยอดเงิน ประจำปี 2564

เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางสมาชิก กอช. รับใบแจ้งยอดประจำปี 2564 

1. กอช. จัดส่งใบแจ้งยอดให้สมาชิก ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับ กอช.

2. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดได้ที่ แอปพลิเคชัน กอช.

3. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดได้ที่ เว็บไซต์ กอช. 

4. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดได้ที่ ไลน์ กอช. 

เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2565