กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม จ.ลพบุรี และ จ.นครสวรรค์

เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562

วันนี้ (15 มี.ค.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ส่งเสริมวินัยการออมเงินกับ กอช. ในจังหวัดลพบุรี (จังหวัดที่ 21) และจังหวัดนครสวรรค์ (จังหวัดที่ 22) เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ ให้ความรู้ในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อผู้นำในแต่ละส่วนงานจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.

 

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #สนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย