ข่าวสารและข้อมูล

รวมช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสาร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

เผยแพร่ 29 เมษายน 2565

รวมช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสาร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช.  เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช. ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่  แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  02-049-9000

เผยแพร่ 29 เมษายน 2565