ข่าวสารและข้อมูล

ทรงพระเจริญ วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2565

ทรงพระเจริญ วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2565