ข่าวสารและข้อมูล

“วันอัฏฐมีบูชา” วันสำคัญที่ถูกลืม

เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2565

“วันอัฏฐมีบูชา” วันสำคัญที่ถูกลืม.. 

 “วันอัฏฐมีบูชา”วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 8 วัน(นับจากวันวิสาขบูชาไป 8 วัน) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หากปีใดมีอธิกมาส(366วัน) วันอัฏฐมีบูชา จะเลื่อนไปตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 แทน

เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2565