ข่าวสารและข้อมูล

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้สมาชิกมีรายได้บนเว็บไซต์ Thailand post mart

เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2565

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้สมาชิกมีรายได้บนเว็บไซต์ "Thailand post mart.com"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มช่องทางให้สมาชิก กอช. จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Thailand post mart.com เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และมีเงินออมกับ กอช. ไว้ใช้ยามเกษียณ สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิก กอช. เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Thailand post mart เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการขายให้สมาชิก กอช. นอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีเงินออมกับ กอช. ไว้ใช้ยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี เป็นรายเดือน พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ในเดือนถัดไป โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิก กอช. ที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการ 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือคลิกลิงค์ลงทะเบียนได้เลย: https://zhort.link/Mvd
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
 
“คุณออม  รัฐช่วยออม   คุณได้บำนาญ”

เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2565