ข่าวสารและข้อมูล

“กอช. ชวนอาชีพอิสระ อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิ์วางแผนการออมกับ กอช. เพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ สูงสุดปีละ 1,200 บาท

เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2565

“กอช. ชวนอาชีพอิสระ อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิ์วางแผนการออมกับ กอช. เพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ สูงสุดปีละ 1,200 บาท”
 
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เพียงตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่ไลน์แอด กอช. “@nsf.th” หรือแอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามโทร. 02-049-9000
 
นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ชาวไร่ชาวนา เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ผู้สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. วางแผนการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตโดยออมกับ กอช. เดือนละ 100 บาท ได้รับเงินสมทบจากรัฐในเดือนถัดไป 100 บาท ถ้าสมาชิกที่มีกำลังในการออมสามารถออมสูงสุดไม่เกินปีละ 13,200 บาท จะได้รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี หรือซึ่งเงินสมทบที่ได้คิดเทียบเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารประมาณร้อยละ 9 ต่อปี ถ้าออมครบ 10 ปี เมื่ออายุ 60 ปี จะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือนไปตลอดชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่ไลน์แอด กอช. “@nsf.th” หรือแอปพลิเคชัน กอช. ที่หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน  ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านหรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ไปรษณีย์ไทย ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2565