ข่าวสารและข้อมูล

“กอช. ชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนกับ กอช. ผ่านไลน์ @nsf.th”

เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2565

“กอช. ชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนกับ กอช. ผ่านไลน์ @nsf.th”
 
🔹กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนไลน์กับ กอช. เพียงเสิร์ชคำว่า “@nsf.th” ใช้บริการตรวจสอบสิทธิ์ สมัครสมาชิก คำนวณบำนาญ ข่าวสารและโปรโมชัน และบริการอื่นๆ ของ กอช.
 
🔹นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนไลน์กับ กอช. เพียงเสิร์ชคำว่า “@nsf.th” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อมีสิทธิ์สมัครสามารถเลือกเมนูสนใจสมัครกรอกข้อมูลรายละเอียด พร้อมส่งเงินออมสะสมได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี และรับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุในเดือนถัดไป สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี หรือดูข่าวสารและโปรโมชันต่างๆ ของ กอช. ได้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถเลือกเมนูคำถามที่พบบ่อย เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นหรือเลือกคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
 

เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2565