ข่าวสารและข้อมูล

“กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้ในอนาคต”

เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2565

“กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้ในอนาคต”
 
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อวางแผนความมั่นคง ทางการเงินในอนาคต เดือนละ 100 บาท รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐอีก 50 บาท ในเดือนถัดไป ผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
 
นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือ น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ออมเดือนละ 100 บาท เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐอีก 50 บาท  ทั้งนี้ สมาชิกสามารถออมกับ กอช. ได้สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ในช่วงอายุ 15 – 30 ปี ได้รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 600 บาทต่อปี เมื่อออมในช่วงอายุ >30 – 50 ปี จะได้รับสมทบเงินสมสูงสุด 960 บาทต่อปี และออมต่อถึงอายุ >50 – 60 ปี จะได้รับสมทบเงินสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกออมจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะมีเงินรวมในบัญชีประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยจะได้รับจาก กอช. เป็นเงินบำนาญเดือนละประมาณ   เจ็ดพันกว่าบาทตลอดชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคำนวณเงินบำนาญ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก ได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช. หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #nsftiktokcontest #ออมเงิน #เงินออม #ลงทุนเงินออม #บริหารจัดการการเงิน #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #bitcoin #Money

เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2565