ข่าวสารและข้อมูล

“กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะชีวิตในการบริหารจัดการทางการเงิน”

เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2565

“กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะชีวิตในการบริหารจัดการทางการเงิน”
 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บูรณาการทำงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งเสริมการออมแก่ผู้กู้ยืม กยศ. ให้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์ไว้ใช้ในอนาคต โดยการออมเงินกับ กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ได้ 1 ชั่วโมงจิตสาธารณะต่อเดือน สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน กอช.
 
นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บูรณาการทำงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้ในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน บริหารจัดการเงินของตนเองตั้งแต่วัยเรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป                         

สมัครเป็นสมาชิก กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท พร้อมรับเงินสมทบ (ตามช่วงอายุ) เพิ่มจากรัฐ 50% ของเงินออมสะสมในเดือนถัดไป ซึ่งการออมกับ กอช. สามารถออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน กอช. หรือเว็บไซต์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. กรอกรหัสโครงการว่า “กยศ.” และนำส่งเงินออมสะสมตามจำนวน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กอช. หรือ ไลน์ กอช. (@nsf.th) และเว็บไซต์ กอช. (www.nsf.or.th) สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2565