ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีสิทธิ์ สมัครออมเงินกับ กอช. พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี

เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2565

กอช. ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีสิทธิ์ สมัครออมเงินกับ กอช. พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี”

 

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีสิทธิ์  สมัครออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยเริ่มต้นออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มในเดือนถัดไปตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.”

 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีสิทธิ์ สมัครออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. โดยมีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ที่ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยเริ่มต้นออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มในเดือนถัดไปตามช่วงอายุ ดังนี้ ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม ไม่เกิน 600 บาทต่อปี ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม ไม่เกิน 960 บาทต่อปี ช่วงอายุมากว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้100% ของเงินออม ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี  นอกจากนี้ สมาชิกได้รับผลประโยชน์ของเงินออมสะสม เงินสมทบที่นำไปลงทุน รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และเงินออมสะสมของสมาชิกนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิกได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช. หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออมโทร. 02-049-9000 

 

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #nsftiktokcontest #ออมเงิน #เงินออม #ลงทุนเงินออม #บริหารจัดการการเงิน#วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2565